Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82220
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Vill du arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling? Då är utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället rätt för dig.

Innehåll

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling i arbetslivet. I fokus för utbildningen står strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället.
Utbildningen består bland annat av kurser där du får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i arbetslivsanknutna projektarbeten. Vi aktualiserar och diskuterar löpande frågor såsom betydelsen av kön, klass och etnicitet i samband med t.ex. kompetensutveckling eller rekrytering. I några kurser ligger tonvikten även på företagsekonomi samt arbetsrätt.
Under utbildningen får du vid flera tillfällen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Du kommer att ingå i en mentorsgrupp där mentorn jobbar på ett företag, förvaltning eller i en organisation som är relevant för utbildningen.
Utbildningen bygger på ämnet arbetsvetenskap med förankring i ämnen såsom sociologi, psykologi, pedagogik och leder till en filosofie kandidatexamen.