Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82074
Första anmälningsdag: 2018-02-15
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Som anestesisjuksköterska ansvarar du för omvårdnad och utför övervakning, lokal och generell anestesi och sedering i samband med operation, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar. Specialområdet innefattar ett högteknologiskt arbete som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap.

Innehåll

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som anestesisjuksköterska inom anestesisjukvård på operationsavdelningar eller andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen- och sluten vård, t ex postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelning och akutmottagning. Vid stora olyckor och katastrofer deltar anestesisjuksköterskan som en del i vårdteamet.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker företrädesvis inom Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.