Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

75 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-82068
Första anmälningsdag: 2018-02-15
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-01-17
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska något för dig.

Innehåll

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och familjers egna hälsoresurser.

Utbildningen ges på halvfart under fem terminer, på distans, med ett antal campusträffar per termin och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsplatser för studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås inom Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.