Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-82076
Första anmälningsdag: 2018-02-15
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdar du patienter med sviktande vitala funktioner och i potentiellt livshotande tillstånd. I denna roll stödjer du även patientens närstående.

Innehåll

Utbildningen förbereder dig för att vårda patienter med sviktande vitala funktioner och i komplexa vårdsituationer. Målet är att du ska fördjupa din förmåga i att självständigt och i samarbete med andra planera, leda, genomföra och utvärdera vården. Med en helhetssyn på människan och en förståelse för patientens och de närståendes svåra situation ska du kunna ge stöd utifrån deras individuella behov.

Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker främst vid sjukhusen i Borås, Trollhättan och Skövde. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.