Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

60 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-82067
Första anmälningsdag: 2018-02-15
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Specialistsjuksköterskeubildning med inriktnng mot psykiatrisk vård vänder sig till dig som vill medverka i dagens och morgondagens psykiatriska vård. Den förbereder dig för att arbeta med, leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

Innehåll

En psykiatrisjuksköterska kan arbeta med alla åldersgrupper från barn till äldre personer. Psykiatrisjuksköterskans arbete kännetecknas av att omväxlande arbeta självständigt, med eget omvårdnadsansvar, till att arbeta nära tillsammans med andra yrkeskategorier, ofta i team. Man arbetar då i team med läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och mentalskötare. Man arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. En psykiatrisjuksköterska skall även kunna handleda övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad, och medverka till att utveckla vården.

Utbildningen förbereder dig för att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också för att hantera komplexa situationer. Med din helhetssyn på människan och hennes behov kommer du efter avslutad utbildning att ha förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Verksamhetsförlagda studier
Utbildningens verksamhetsförlagda studier (VFU) är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.