Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

60 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-82070
Första anmälningsdag: 2018-02-15
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Du som är sjuksköterska och som väljer att specialistutbilda dig mot vård av äldre går en spännande framtid till mötes. Som specialistutbildad sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där specialistutbildad personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning får du gedigna kunskaper i att möta och vårda äldre människor i livets olika faser.

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med äldre inom hälso- och sjukvården, med alltifrån hälsofrämjande åtgärder i den öppna vården till avancerad hemsjukvård och vård i livets slutskede. Genom samverkan med andra yreksprofessioner möjliggör du god livskvalitet hos den äldre och dennes närstående.

Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i projektgrupper, seminarier, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning. Utbildningen sker via flexibelt lärande som innebär upp till fyra campusträffar per termin.

Verksamhetsförlagd utbildning
I huvudsak finns VFU-platser i närområdet kring Borås, i Södra Älvsborg, i Västra Götalandsregionen. Då det är möjligt kan verksamhetsförlagd utbildningen genomföras på annan ort.