Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Energiingenjör

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92115
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 25
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk:
Studietid: Dag

Energifrågor ligger i tiden – både när det gäller hållbarhet och ny teknik. Här är en utbildning som öppnar dörrarna till många spännande utmaningar för dig som är intresserad av energi och hållbar samhällsutveckling. Arbetsmarknaden är mycket god, och underlättas ytterligare genom att utbildningen innehåller en arbetsplatsförlagd praktikperiod.

Innehåll

Centrala arbetsuppgifter för en energiingenjör är energieffektivisering och introduktion av nya uthålliga energisystem med hänsyn till miljö och ekonomi. En energiingenjör måste därför vara mångsidig, vilket märks i utbildningens upplägg. Utbildningen är också influerad av den starka forskning som bedrivs vid högskolan med fokus på energiåtervinning.

Under första halvan av utbildningen läser du kurser om exempelvis förnybar energi och energiteknik. Efter tredje terminen väljer du mellan två olika inriktningar: allmän – med stort fokus på förnybar el- och värmeproduktion, bostäder och andra fastigheters energiförsörjning, ventilation och innemiljö, samt energikartläggningar , och elkraft – med fokus på elektroteknik och det moderna elnätets uppbyggnad och drift och framtidens decentraliserade eldistribution i form av smarta elnät och hållbara energikällor.

Några av kurserna under utbildningen ger dig en god allmän ingenjörskompetens, till exempel projektteknik. Dessa kurser gör det lättare för dig att i framtiden förstå och arbeta tillsammans med människor med annan ingenjörsbakgrund. I de olika energikurserna får du din profilering.

Du har också möjlighet att under en halv termin i årskurs 3 göra arbetsplatsförlagd praktik. Denna möjlighet är något som uppskattas av både studenter och arbetsgivare.

Våra samarbeten med utländska universitet, ger dig dessutom goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning till något av dessa.

Den pågående energiomställningen med en ökad andel av förnybara energikällor samt ökade krav på en effektiv energianvändning öppnar för många spännande arbetsuppgifter och en mycket god arbetsmarknad många år framöver. Som energiingenjör finns det gott om arbeten och din framtida arbetsgivare kan exempelvis vara energibolag, bygg- och fastighetsbranschen, konsultbranschen och inom offentlig verksamhet. Exempel på några intressanta yrkesroller efter din examen är utvecklingsingenjör, driftingenjör, projektledare och även inom marknadsföring och försäljning av teknisk avancerad utrustning.

Du har också möjligheter att ytterligare fördjupa dina kunskaper innan du går ut i arbetslivet genom masterprogram och forskarutbildning inom t.ex. Resursåtervinning.


Studier eller praktik utomlands

  • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
  • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
  • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar