Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92313
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 40
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2023-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Fascineras du av lärande i skolan? Skulle du vilja inspirera elever till lärande i svenska, engelska och matematik? Som lärare i årskurs 4-6 blir det din uppgift att motivera eleverna till att utveckla och fördjupa sina kunskaper efter de första åren i skolan.

Innehåll

Utbildningen består till stor del av ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik. Under en termin får du dessutom möjlighet att fördjupa dig i något av ämnena bild, musik, samhällsorienterade ämnen eller naturvetenskapliga ämnen och teknik. Sammanlagt ingår tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ger tillfällen att pröva och utveckla yrkesrollen i mötet med elever. Ämneskunskaper vävs samman med didaktik och metodik som innebär kunskap om hur undervisning kan varieras för att möta elevernas behov och utveckla deras lärande. Exempelvis används och diskuteras estetiska och digitala inslag i undervisningen. En del av utbildningen handlar om hur elevernas kunskapsutveckling kan bedömas och förmedlas till dem. I svenskämnet behandlas såväl förstaspråk- som andraspråkinlärning. Detta sker genom att texter av skilda typer analyseras och prövas i eget skrivande. Arbetet med att utveckla den egna skriftliga och muntliga förmågan pågår under hela utbildningen. I ämnet matematik diskuteras hur elever tänker kring problemlösning och olika matematiska uppgifter samt hur intressanta och utvecklande miljöer för lärande kan skapas. I engelskämnet finns inslag om metoder för att stödja elevers lärande i att tala, läsa, skriva och förstå engelska. I kurserna uppmärksammas exempelvis lärande genom skönlitteratur, språklekar, sånger, medier och annan skapande aktivitet. Inom ramen för kurserna i engelska finns möjlighet att genomföra studier i ett engelskspråkigt land, både för att fördjupa kunskaperna i engelska språket och för att studera det engelska skolsystemet. Det finns dessutom möjlighet till en utbytestermin i ett annat land under utbildningen. Teman som återkommer genom hela utbildningen är hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar
Träffa våra studenter