Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

IT-tekniker

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92140
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 48
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Bli en kvalificerad IT-tekniker med högskoleexamen på bara två år! Det här programmet vänder sig till dig som har ett grundläggande intresse för datorer och nätverk. Här lär du dig att arbeta med hårdvaran, att hantera användare som behöver IT-support och hur IT-organisationer fungerar. Hela sista terminen kan du göra praktik på ett IT-företag.

Innehåll

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. Därför ger denna utbildning dig en bred kompetens – både teknisk och när det gäller att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. Programmet är utvecklat i samarbete med företag inom IT-branschen, vilket garanterar att innehållet uppfyller branschens krav och önskemål.

Utbildningen är starkt yrkesinriktad och uppdelad i två huvudspår. Det ena spåret ger dig den gedigna tekniska kompetensen och det andra ger dig kunskaperna i att hantera kvalificerade supportrelaterade ärenden och skapa goda kundrelationer.

Viktiga tekniska moment i utbildningen är till exempel datorarkitektur, nätverksteknik och operativsystem. Icke-tekniska moment är bland annat datasäkerhet, supportkunskap och projektledning. Kurserna ges i form av föreläsningar, laborationer och projektarbete. En viktig del av utbildningen utgörs av de praktiska momenten i form av laborationer och projektarbeten i en autentisk miljö.

Det finns en stor efterfrågan på kvalificerade IT-tekniker med bredare inriktning än enbart ren teknisk kompetens. I framtiden förväntas en IT-tekniker behärska såväl teknik som att upprätthålla professionella relationer mellan IT och användarna med hjälp av till exempel ITIL och DevOps. Här får du gedigna kunskaper inom båda dessa områden. För att ytterligare stärka din kompetens och göra dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden förbereds du också för olika certifieringar: inom hård- och mjukvara med CompTIA A+, inom nätverk och nätverkssäkerhet med certifikat utfärdat av Cisco (CCNA och CCNA Security) och inom virtualisering genom VMware. Efter utbildningen kommer du att på egen hand kunna driftsätta, underhålla, felsöka och administrera IT-system samt ge kvalificerad support till deras användare.

I utbildningen ingår också ett examensprojekt som utförs i nära samarbete med en tänkt arbetsgivare. För de flesta sker examensprojektet inom ramen för sista halvårets praktiktermin som du gör på ett IT-företag. Detta ger goda möjligheter att skapa ett kontaktnät inför din framtida yrkeskarriär.
Ditt blivande arbetsområde är brett och du kan till exempel bli datatekniker, systemadministratör, nätverkstekniker eller supporttekniker. Arbetsmarknaden för IT-tekniker är i dagsläget mycket god och bedöms att fortsätta vara det. Arbetsgivare finns inom såväl konsultbransch som privata företag och offentliga förvaltningar med egna IT-avdelningar.

Examen
Avklarad utbildning leder till Högskoleexamen med inriktning mot IT-tekniker.
Examen översätts till engelska med University Diploma with Specialisation in Information Technology Engineering.

Språk
Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men det kan också förekomma undervisning på engelska. Kurslitteraturen är på engelska och svenska.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar
Träffa våra studenter