Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92111
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 48
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Från fysiska butiker till nätet, från producent och konsument till samarbete och skapande. Modehandeln är innovativ och ständigt i förändring. Det behövs personer som kan leda utvecklingen. Som kan skapa nya affärsmodeller och nya sätt att se på mode och konsumtion.

Innehåll

Det finns ett stort behov av kvalificerad personal inom detaljhandeln specialiserade inom textil och mode. Samtidigt växer forskningsfältet textilt management i takt med att branschen får upp ögonen för behovet av hållbara lösningar och cirkulära affärsmodeller. Kandidatprogrammet inom textilt management lämpar sig för dig som vill leda och utveckla verksamhet inom textil- och modehandeln och samtidigt ha möjligheten till vidare studier och därefter forskning inom både textil/mode och handel. Genom en nära kontakt med modebranschen lär du dig förstå sammanhang och tillämpa kunskaper om organisering, ledning och styrning. Praktik, men också case från branchen, är en stor del av utbildningen. Föreläsare och lärare har en bred erfarenhet och ett stort kontaktnät från modebranschen som de tar med sig in i utbildningen.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på organisering av relationer mellan modeföretag och konsumenter. I utbildningen ingår kurser om modehandeln och dess organisationer, marknadsföring, konsumentbeteende, den textila branschen, den textila produktionen och textila material. Utöver ämneskunskap innehåller utbildningen kurser om vetenskaplig forskningsmetodik och metoder för marknadsundersökningar. Dessutom är det möjligt att läsa en termin utomlands.
När utbildning är klar har du en kandidatexamen i textilt management som ger dig möjlighet att läsa vidare på avancerad-nivå för att därefter kunna forska.


Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Eller:
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Utlandsstudier
I en fältstudie om 15 veckor under årskurs två finns det möjlighet att göra praktik utomlands vid en organisation eller ett företag inom mode- och textilbranschen.
Det finns också möjlighet till utlandsstudier vid ett lärosäte i t.ex. Brasilien, Taiwan, Sydkorea, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien eller Danmark under höstterminen i årskurs tre.

Språk
Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.