Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterprogram i Textilt Management

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92059
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 8
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk:
Studietid: Dag

Den här utbildningen ger en samlad överblick över det textila området till dig som redan har en utbildning inom till exempel ekonomi, teknik, marknadsföring eller design. Den fungerar som en förberedelse för en karriär inom textil- och modeindustrin.

Innehåll

Utbildningen startar med en introduktionskurs i de välutrustade textillabben, som ger en god inblick i hur textil produktion går till. Därefter följer fördjupningskurser där du får lära dig att hantera den textila värdekedjan och förstå hur de olika delarna hänger ihop och påverkas av varandra.
Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbar utveckling inom den textila värdekedjan, men även i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi.
Forskningen inom textilt management vid Högskolan i Borås ligger långt framme internationellt sett och denna forskning integreras i utbildningen genom föreläsningar, workshops och projekt. Här finns också goda möjligheter till kontakter med andra forskare runt om i världen via internationella nätverk och forskarsamarbeten.
Arbetsmarknaden efter avslutad utbildning är bra och de flesta studenter tar med sig sin grundutbildning och får nytt jobb inom textil- och modeindustrin..

Observera

Motivationsbrev I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär. Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt management (ansökningkoder: 92055, 92057, 92059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika programmen. Följande måste vara tydligt i brevet: Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ansökningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 20 juni 2019. Rekommenderat innehåll Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete. Intervju De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun. Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Intervjuerna kommer att äga rum den 25 - 26 juli. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar