Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

60 högskolepoäng, heltid 100%


Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Anmälningskod: HB-92041
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 20
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Hållbart samhällsbyggande är en unik magisterutbildning som sammanför kunskap i bygg-, energi- och samhällsplanering med kunskaper i hållbarhetsaspekter. Utbildningen leder till magisterexamen.

Innehåll

Hållbart samhällsbyggande är en påbyggnadsutbildning för dig som har förkunskaper i byggteknik, ekonomi, energiteknik och samhällsplanering och som med de grundkunskaperna vill jobba vidare med hållbarhetsfrågor kring byggande. Du får kunskaper som företagen och samhället efterfrågar. Du kan medverka i att leda byggprojekt och stadsutvecklingsprojekt med anknytning till alla hållbarhetsaspekter: miljö-, ekonomi och sociala aspekter. Du blir väl insatt i byggnaders och stadsdelars certifieringssystem, i livscykelanalys av byggnader och i vikten av systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara lösningar. Du kan medverka i att utreda hållbarhetsfrågor i komplexa frågeställningar samhällsbyggande, människor och organisationer emellan. Detta magisterprogram tillgodoser byggbranschens ökande behov av experter som är duktiga på att omvandla samhällets krav på hållbarhet till praktiska åtgärder.

Under utbildningen övar du dig i att formulera hållbarhetsproblematiken i ett projekt, du lär dig att tillämpa nya rön när det gäller energieffektivt byggande med minsta miljöpåverkan och beaktande av sociala aspekter samt att inse vikten med en gränsöverskridande samverkan mellan professionens olika aktörer. Vidare diskuterar vi och arbetar med hållbarhetsfrågor och deras komplexitet genom verklighetsanknutna projekt. Speciell vikt läggs vid sociala-, ekonomiska och miljöaspekter och deras inverkan på varandra. Som en röd tråd genom utbildningen används ett systemtänkande som möjliggörs av utbildningens tvärvetenskapliga karaktär. Under utbildningen får du pröva dina kunskaper i olika sammanhang då både problemformulering och lösningar kommer att variera utifrån olika systemavgränsningar.

Byggutbildningens anknytning till professionen har en lång tradition på Högskolan i Borås. Flera aktörer från byggbranschen medverkar i utbildningen och utgör ett nätverk av framtida arbetsgivare och kunder, däribland Borås stad, Borås energi & miljö, byggbranschens representanter i Borås stad och lokala byggaktörer i Sjuhäradsbygden. Magisterutbildningen grundas på flerårig erfarenhet från byggingenjörsprogrammet och genomförs i samarbetet med experter från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar
Träffa våra studenter