Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92012
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 15
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Är du intresserad av hur arbete påverkar människors sociala relationer och aktiviteter och hur arbete inom industri och offentliga verksamheter organiseras och förändras. Då ska du titta på den här magisterutbildningen som förbereder dig för kvalificerat arbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Innehåll

Utbildningens syfte är att du ska få utveckla din vetenskapliga förmåga att undersöka och hantera frågor som rör organisationsförändringar inom privata företag och offentliga verksamheter, samt förändringar i arbetsmarknadssystemen. Du läser organisations- och arbetsmarknadsteoretisk litteratur, diskuterar metodologiska utgångspunkter, tillämpar olika metoder och skriver ett självständigt examensarbete. Utbildningen ger dig både fördjupad kunskap om aktuella utvecklingskoncept, nationellt och internationellt, samt ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till förändringarna. Utbildningen ger dig också kunskaper i att identifiera och analysera problem samt att hantera förändringsarbete inom arbetsorganisation liksom frågor kring kompetens.

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Karlstad universitet.

Fyra kurser ingår
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Högskolan i Borås)
Arbetsmarknad i svenskt och internationellt perspektiv, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Göteborgs universitet)
Forskningsmetoder, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Karlstad Universitet)
Examensarbete, 15 högskolepoäng (Kursen ges av Högskolan i Borås)

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar
Träffa våra studenter