Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Anmälningskod: HB-92034
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 45
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Programmet vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning för kvalificerat informationsarbete och arbeta med utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap kompletterar och bygger vidare på din kandidatexamen, men vänder sig även till dig som är ny i ämnet.

Innehåll

Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du får arbeta med både människor och med teknisk utveckling, kulturförmedling och informationshantering. Genom utbildningen skaffar du dig kompetens för att kunna organisera och tillgängliggöra resurser av intresse för allmän eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet och för olika användargrupper, såsom gymnasieelever eller forskare på ett företag. Du förbereder dig också för arbete med t.ex. projekt- och utvecklingsverksamhet.

Utbildningens innehåll omfattar kurser om att organisera, strukturera och tillgängliggöra information (kunskapsorganisation), om hur människor söker och använder information, om de sociala, historiska och tekniska strukturer som samverkar i hur människor och organisationer använder information och kultur och om de verksamheter som organiserar och tillgängliggör kultur och information. Dessutom ingår kurser om lednings- och organisationsfrågor, forsknings- och undersökningsmetodik, samt metoder för att studera och utvärdera användningen av informationssystem.

Inom ramen för programmet har du möjlighet att profilera din utbildning genom ett utbud av valbara kurser med olika inriktning samt genom ett examensarbete om 30 högskolepoäng, som avslutar utbildningen. Valmöjligheten begränsas av vilka förkunskaper du har och av vilka kurser som erbjuds den aktuella terminen. Utbildningen är också forskningsförberedande och ger därmed möjligheter till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Observera

Utbildningen ges som blended learning på heltid med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Höstens första sammankomst i Borås är förlagd till den 16 t.o.m 20 september. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa inspelningar kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går söker vila på kostnadsfri programvara. För att delta i seminarier behöver du också hörlurar och mikrofon.