Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92057
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 8
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk:
Studietid: Dag

Om du vill lära dig mer om marknadsföring och konsumentbeteende inom mode och textil kan detta vara en utbildning för dig. Här får du både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och specialisering på marknadsföring och kommunikation.

Innehåll

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution till marknad och hantering av återflöden.
Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt management, men då med specialisering på marknadsföring och kommunikation. Här ligger fokus på olika perspektiv på kommunikation och hur det går att få ut ett hållbart budskap till konsumenterna.
Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, men också i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.
Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera mode. Här finns välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på företag i närheten.
Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, men du kan också bli egen företagare eller gå vidare till en doktorandtjänst.

Observera

Motivationsbrev I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär. Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt management (ansökningkoder: 92055, 92057, 92059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika programmen. Följande måste vara tydligt i brevet: Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ansökningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 20 juni 2019. Rekommenderat innehåll Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete. Intervju De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun. Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Intervjuerna kommer att äga rum den 25 - 26 juli. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar