Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92055
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 8
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk:
Studietid:

Vill du lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra? Då kan det här vara en utbildning för dig. Här får du både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan.

Innehåll

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution till marknad och hantering av återflöden.
Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt management, men då med specialisering i styrning av försörjningskedjan. Centrala ämnen under detta år är styrning av produktion och logistik, prognostisering och riskhantering.
Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, men också i forskning i angränsande ämnen som
företagsekonomi och industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.
Flera av kurserna handlar om styrning av en specifik del av värdekedjan eller om hur de olika delarna i kedjan hänger ihop och påverkar varandra.
Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera textil. Här finns välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på företag i närheten.
Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att till exempel arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, men du kan också bli egen företagare eller gå vidare till en doktorandtjänst.

Observera

Motivationsbrev I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär. Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt management (ansökningkoder: 92055, 92057, 92059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika programmen. Följande måste vara tydligt i brevet: Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ansökningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 20 juni 2019. Rekommenderat innehåll Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete. Intervju De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun. Datum för intervjuerna kommer annonseras senare. Intervjuerna kommer att äga rum den 25 - 26 juli. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar