Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92075
Första anmälningsdag: 2019-02-15
Antal platser: 40
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Arbetet är utmanande, ofta i högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till
ständig utveckling.

Innehåll

Som akutsjuksköterska ansvarar du för patientens och anhörigas omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten. Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet akutsjukvård. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer.

I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng för att uppnå yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom vårdvetenskap. Programmet ger behörighet att fortsätta mot en Masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. I huvudområdet vårdvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs inom hela Västra Götalandsregionen. Den kan även genomföras på annan ort om möjlighet ges.

OBS! Möjlighet att tillgodoräkna sig yrkeslivserfarenhet om man arbetat minst två år inom akutsjukvård finns inte. Alla studenter ska genomgå samtliga veckors VFU/praktik.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar