Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92062
Första anmälningsdag: 2019-02-15
Antal platser: 40
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Som ambulanssjuksköterska ansvarar du för patientens och de närståendes omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten.

Innehåll

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid olika scenarier i hem eller på skade- och olycksplatser.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningsplatser för studenter vid Högskolan i Borås finns inom hela Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

OBS! Tidigare möjlighet att tillgodoräkna sig yrkeslivserfarenhet om man arbetat minst två år inom ambulansen är nu borttaget. Alla studenter ska genomgå samtliga 10 veckors VFU/praktik.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar
Träffa våra studenter