Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 högskolepoäng, deltid 50% – distans


Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Anmälningskod: HB-92071
Första anmälningsdag: 2019-02-15
Antal platser: 20
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Innehåll

Utbildningen förbereder dig för arbete på barnavårdscentraler, barnmottagningar, slutenvård eller inom elevhälsan på skolor. Målet är att du ska fördjupa din förmåga att självständigt och tillsammans med andra ge barnet och familjen den vård och det stöd de behöver.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart, distans under fyra terminer. Utbildningen innehåller några träffar varje termin i Borås.

Verksamhetsförlagd utbildning
I huvudsak finns VFU-platser på barnkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus eller på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, i Västra Götalandsregionen. Då det är möjligt kan verksamhetsförlagd utbildningen genomföras på annan ort.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar
Träffa våra studenter