Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Tekniskt Basår

60 förutbildningspoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-92199
Första anmälningsdag: 2019-03-15
Sista anmälningsdag: 2019-04-15
Antal platser: 135
Startar: 2019-09-02
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Godkänt tekniskt basår ger garantiplats på ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås.

Innehåll

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor (Matematiken börjar med Matematik Bas 1).
Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c.
Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

Undervisningen består av:

  • föreläsningar och räkneövningar
  • självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten


Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Garantiplats till högskoleingenjörsutbildning
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås (gäller dock ej textilingenjörsutbildningen).

Kan vi hjälpa dig?
Tips på liknande utbildningar