Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Program HT 2020

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Program (62)

Förberedande nivå

Tekniskt Basår

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Grundnivå

Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Bibliotekarie

Bibliotekarie, distansutbildning

Byggingenjör

Dataekonomutbildningen

Ekonomutbildning

Energiingenjör

Event Management

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Maskiningenjör - produktutveckling

Modedesign

Sjuksköterskeutbildning

Systemarkitekturutbildningen

Systemvetarutbildning

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Textildesign

Textilekonomutbildning

Textilingenjörsutbildning

Webbredaktör

Webbredaktör, distansutbildning

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Grundnivå med examen på avancerad nivå

Civilekonomprogrammet

Avancerad nivå

Barnmorskeutbildning

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management

Magisterprogram i Textilt Management

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Masterprogram  i resursåtervinning

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

Masterprogram i management av digital handel

Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre