Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Energiingenjör

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-02115
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Antal platser: 25
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2023-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Energifrågor ligger i tiden – både när det gäller hållbarhet och ny teknik. Den här utbildningen öppnar dörrarna till många spännande utmaningar för dig som är intresserad av klimatet, energi och hållbar samhällsutveckling. Utbildningen innehåller en arbetsförlagd praktikperiod, vilket underlättar inträdet på en mycket god arbetsmarknad.

Innehåll

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av att arbeta med två av vår tids stora utmaningar – klimat och energi. Du får de kunskaper och verktyg som hjälper dig i karriären och som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Utbildningen fokuserar på samhällets energisystem, och då framför allt i staden och i byggnaden. Stort fokus ligger på förnybar el- och värmeproduktion, bostäders och fastigheters energiförsörjning, ventilation och innemiljö, samt energieffektivisering, men även på det moderna elnätets uppbyggnad och drift, med säkra, effektiva och miljövänliga leveranser av el till samhället och på framtidens decentraliserade eldistribution i form av smarta elnät. I dag ser vi en allt större grad av integration av värme-, och eldistribution. Den som har kunskaper inom båda dessa områden har därför stora fördelar på arbetsmarknaden.

Exempel på programspecifika ämnen på utbildningen är: energiteknik, förnybara energikällor, energiåtervinning, installationsteknik, fjärrvärme, förnybar elproduktion, framtidssäkrad eldistribution och elektriska installationer. Teori varvas med praktiska inslag såsom laborationer, praktikperiod och användning av moderna dataprogram. Detta sammantaget ger både ett djup och en bredd i utbildningen och en god förståelse för framtidens utmaningar och lösningar inom området hållbar energiförsörjning. Genom studiebesök kommer du även i kontakt med ditt framtida yrke och får träffa yrkesverksamma ingenjörer.

Studier eller praktik utomlands

  • Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
  • Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU
  • Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kan vi hjälpa dig?