Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

180 högskolepoäng, heltid 100%


Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Anmälningskod: HB-02113
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 25
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2023-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Vill du vara med och utveckla ett hållbart samhälle med hjälp av kemi- och bioteknik? Är du nyfiken på hur mikrovärlden fungerar? Eller är du mer interesserad av att utveckla storskaliga processer och det stora perspektivet? Vill du läsa på ett lärosäte som lägger stor vikt på samverkan med företag inom ditt kommande yrkesliv? Då är detta rätt utbildningen för dig.

Innehåll

Gränslandet mellan biologi och teknik krymper och de båda områdena utvecklas snabbt. Detta skapar stora möjligheter och är samtidigt en spännande utmaning. Kemi- och bioteknik finns med i många viktiga samhällsfunktioner. Med den här utbildningen i ryggen öppnas möjligheter för dig delta i att skapa ett hållbart samhälle och minska Sveriges oljeberoende. Du kan exempelvis arbeta med att kvalitetssäkra att vi har rent vatten i våra kranar och i naturen, eller att det vi äter håller rätt kvalitet.

Inom utbildningen får du möjlighet att utveckla både dina praktiska och dina teoretiska kunskaper. Redan på allra första kursen introduceras du i bioteknikens värld. Under det första året lär du dig grunderna i kemi och du läser matematik samt grundläggande kurser i energiteknik. Under det andra året fördjupar du dina kunskaper inom kemi och kemiteknik och du läser en större kurs i bioteknik. Tredje året läser du spetskurser varav flera är i projektform, där du får komma i kontakt med verklighetsnära frågeställningar. Genom studiebesök på exempelvis energiföretag, reningsverk och forskningsinstitut samt hos våra samarbetspartners inom forskningen får du komma i kontakt med ditt framtida yrke och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng som genomförs ute på företag eller kopplat till pågående forsningsprojekt. Utbildningen ger dig en bra grund inför din kommande yrkeskarriär öppnar för flera vägar in på arbetsmarknaden.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kan vi hjälpa dig?