Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterprogram i Textilt Management

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-02059
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 10
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Dag

Den här utbildningen ger en samlad överblick över det textila området till dig som redan har en utbildning inom till exempel ekonomi, teknik, marknadsföring eller design. Den fungerar som en förberedelse för en karriär inom textil- och modeindustrin.

Innehåll

Utbildningen startar med en introduktionskurs i de välutrustade textillabben, som ger en god inblick i hur textil produktion går till. Därefter följer fördjupningskurser där du får lära dig att hantera den textila värdekedjan och förstå hur de olika delarna hänger ihop och påverkas av varandra.
Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbar utveckling inom den textila värdekedjan, men även i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi.
Forskningen inom textilt management vid Högskolan i Borås ligger långt framme internationellt sett och denna forskning integreras i utbildningen genom föreläsningar, workshops och projekt. Här finns också goda möjligheter till kontakter med andra forskare runt om i världen via internationella nätverk och forskarsamarbeten.
Arbetsmarknaden efter avslutad utbildning är bra och de flesta studenter tar med sig sin grundutbildning och får nytt jobb inom textil- och modeindustrin..

Observera

Letter of Motivation A letter of motivation should display your ability to effectively communicate in English and should exhibit: - your contact details: name, postal address, telephone, e-mail and application number. - your motivation for the chosen program; - your expectations of how the program will benefit you in your future career If you have applied for more than one Master’s program in Textile Management (application code 02055, 02057, 02059 see under Application) it must be clearly stated why and how you made your priorities. The letter must be no longer than one A4 page excluding contact information. Recommended structureYou letter should give the reader a sense of who you are, your academic background, your work experience, your interests and your relation to the field of textiles and fashion.Motivate why you wish to study the chosen program. What are your expectations and how will this promote your future career.Also briefly describe your strengths and weaknesses regarding study and work-life, relate this to both individual and group work. InterviewApplicants who are selected for interviews will be contacted through email. It is the responsibility of the applicant to have the required softwares installed on their computer or smart device, and to have sufficient internet connection to support visual transfer. The photo on the passport uploaded for the application may be used for identification. All interviews will be held between 09:00 - 17:00 CET (Central European Time)during week 25 or 26, year 2020. The time for the interview cannot be rescheduled.

Kan vi hjälpa dig?