Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i resursåtervinning

120 högskolepoäng, heltid 100%


Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Anmälningskod: HB-02045
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 15
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Dag

Masterprogrammet i resursåtervinning ges av Swedish Centre for Resource Recovery och är det enda i sitt slag i Sverige. Du som läser detta utvecklar din förmåga att analysera och lösa problem som handlar om att omhänderta, förädla och återvinna överblivna restprodukter till nyttigheter.

Innehåll

En sådan nyttig och säljbar produkt kan vara en detalj till fordonsindustrin tillverkad av biologiskt material som lätt kan återföras till kretsloppet. Det kan vara biogas eller etanol för att ersätta olja och bensin, men också el, värme och kyla som framställts på ett hållbart sätt ur avfall. Varför inte ett fiskfoder som både löser ett avfallsproblem och minskar utfiskning av haven? Oavsett om du kommer att arbeta som forskare eller arbeta inom näringsliv och förvaltning så blir du en global, kunnig och kompetent samhällsbyggare.
Du som väljer att läsa denna masterutbildning kommer i kontakt med många olika ämnesområden, som t.ex. bioteknik och energiteknik och materialteknik. Kurserna tar upp både internationella och nationella aspekter. Eftersom utbildningen är kopplad till den framgångsrika forskning som bedrivs inom området vid Swedish Centre for Resource Recovery, får du en nära kontakt med våra forskare. Vårt nätverk med företag, forskningsinstitut och kommuner garanterar också att du får en utbildning med ett innehåll som gör dig intressant för potentiella arbetsgivare.
Under det första året får du en överblick av hur resurser hanteras internationellt och nationellt, trender samt lagstiftning. Karaktärisering av avfall är viktigt för att kunna välja rätt återvinningsmetod. Du studerar förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel samt biologiska metoder och tekniker för tillverkning av biodrivmedel som biogas och bioetanol ur avfall och andra resurser. Du kommer i kontakt med livscykelanalys, som är ett verktyg för att kunna bedöma vilken metod för åtgärder som kan vara mest lämplig ur miljösynpunkt.
Under andra året får du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom något område genom att under ett helt år delta i ett forskningsprojekt. Målet är att du skall producera ett utkast till en forskningsrapport eller vetenskaplig artikel.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kan vi hjälpa dig?