Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-02055
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 10
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Dag

Vill du lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra? Då kan det här vara en utbildning för dig. Här får du både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning av olika delar av försörjningskedjan.

Innehåll

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution till marknad och hantering av återflöden.
Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt management, men då med specialisering i styrning av försörjningskedjan. Centrala ämnen under detta år är styrning av produktion och logistik, prognostisering och riskhantering.
Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, men också i forskning i angränsande ämnen som
företagsekonomi och industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.
Flera av kurserna handlar om styrning av en specifik del av värdekedjan eller om hur de olika delarna i kedjan hänger ihop och påverkar varandra.
Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera textil. Här finns välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på företag i närheten.
Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att till exempel arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, men du kan också bli egen företagare eller gå vidare till en doktorandtjänst.

Observera

Letter of Motivation A letter of motivation should display your ability to effectively communicate in English and should exhibit: - your contact details: name, postal address, telephone, e-mail and application number. - your motivation for the chosen program; - your expectations of how the program will benefit you in your future career If you have applied for more than one Master’s program in Textile Management (application code 0255A, 0257A, 0259A see under Application) it must be clearly stated why and how you made your priorities. The letter must be no longer than one A4 page excluding contact information. Recommended structureYou letter should give the reader a sense of who you are, your academic background, your work experience, your interests and your relation to the field of textiles and fashion.Motivate why you wish to study the chosen program. What are your expectations and how will this promote your future career.Also briefly describe your strengths and weaknesses regarding study and work-life, relate this to both individual and group work. InterviewApplicants who are selected for interviews will be contacted through email. It is the responsibility of the applicant to have the required softwares installed on their computer or smart device, and to have sufficient internet connection to support visual transfer. The photo on the passport uploaded for the application may be used for identification. All interviews will be held between 09:00 - 17:00 CET (Central European Time). The time for the interview cannot be rescheduled.

Kan vi hjälpa dig?