Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i management av digital handel

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-02022
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 20
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.
Studietid: Dag

Masterprogrammet passar dig som är intresserade av att ta ansvar för att driva strategisk utveckling inom företag som är involverade i digital handel med varor och tjänster. I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska handelsnäringen, t.ex. i rollen som omvärldsanalytiker, marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller.

Innehåll

Handelsnäringen är en viktig del av det svenska näringslivet, samhället och arbetsmarknaden. Handeln har alltid varit en föränderlig bransch med nya utmaningar som resulterat i modifierade affärsmodeller och handelsformer. Nya tekniker och innovationer ändrar ständigt var, när och hur varor och tjänster köps. För handelsföretag är det viktigt att identifiera och ta vara på de nya möjligheter som uppstår.

I programmet kombineras traditionella företagsekonomiska ämnen som marknadsföring och ledarskap med studier i datamining och e-business vilka blivit en central angelägenhet för handelsföretagen. Efter avklarad utbildning kommer du kunna vara med och ta fram nya affärsmodeller och arbetssätt för att följa utvecklingen, eller kanske till och med leda den.

Kunskapsområdet digital handel har stark koppling till regionens företag i allmänhet och distanssäljande företag i synnerhet. I Boråsregionen finns en lång tradition av att bedriva handel på distans – på senare tid med hjälp av olika digitala verktyg. Sammantaget sker över 40 % av all e-handel i Sverige via företag och företagslösningar i Boråsregionen. Under din utbildning kommer du på olika sätt komma i kontakt med många av dessa företag.

Kan vi hjälpa dig?