Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Webbredaktör

180 högskolepoäng, heltid 100%


Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Anmälningskod: HB-02350
Första anmälningsdag: 2020-03-16
Sista anmälningsdag: 2020-04-15
Antal platser: 40
Startar: 2020-08-31
Slutar: 2023-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Organisationers webbplatser spelar en viktig roll både internt och gentemot omvärlden. Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med webbplatser och utveckla din förmåga att kombinera kommunikation och samarbetsförmåga med tekniskt kunnande, design och flexibilitet.

Innehåll

Utbildningen förbereder dig för yrkesroller där din uppgift är att arbeta med innehållet på organisationers webbplats på internet eller ett intranät. Utbildningen ger dig också kunskaper för arbete med att se till så att webbplatser uppfyller de behov användare har på dess tillgänglighet och struktur och att se till så att information som publiceras är aktuell, relevant och korrekt. Förutom redaktionellt arbete ger utbildningen också färdigheter i strategisk utveckling, grafisk produktion och informationsdesign. Utbildningen ger dig en kompetens som spänner över ett brett register. Din framtida yrkesroll handlar inte minst om kommunikation, samarbete och flexibilitet vilket förutsätter initiativförmåga, kreativitet och förmåga till samarbete i team.

Utbildningen är treårig och ges både som campusutbildning och distansutbildning. Du läser kurser inom informationsarkitektur, som i första hand handlar om organisation av information. Du kan också välja att endast läsa två år och då ta ut en högskoleexamen inom huvudområdet informationsarkitektur.

Utbildningen innefattar studier av:

  • interaktionsdesign
  • programmering
  • publiceringstekniker
@informationsjuridik
  • design och grafisk form
  • redaktionellt arbete
  • utvecklingsmetodik
  • vetenskaplig teori och metod

Utbildningens andra år avslutas med ett utvecklingsarbete som ska genomföras i samarbete med en extern organisation och hela utbildningen med ett vetenskapligt examensarbete som kan ta sin utgångspunkt i problem som identifierats i en extern organisation.

Observera

Programmet ges som campusutbildning vilket innebär att du läser på plats i Borås. Utbildningen går på helfart.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kan vi hjälpa dig?