Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bibliotekarie, distansutbildning

120 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Anmälningskod: HB-91302
Första anmälningsdag: 2018-09-17
Sista anmälningsdag: 2018-10-15
Antal platser: 90
Startar: 2019-01-21
Slutar: 2023-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Blandade tider

Idag lever vi i ett globaliserat informationssamhälle. Är du intresserad av att söka och organisera information så att den kan användas av dig själv och andra? Är du intresserad av att förmedla kultur? Vill du skaffa dig nyckelkompetens inom området biblioteks- och informationstjänster? Då är Bibliotekarieprogrammet något för dig!

Innehåll

Distansutbildningen ger dig möjlighet att bo kvar på din hemort och samtidigt studera till framtidens bibliotekarie. Du genomför dina studier via vår digitala lärplatform och digitala konferensverktyg kombinerat med 2-4 kursträffar på plats i Borås per termin. Träffarna innehåller såväl undervisningsmoment, som föreläsningar, workshops och seminarier, som obligatoriska examinationer och de ger dig möjlighet att fördjupa ditt lärande genom möten och interaktion med såväl lärare som medstudenter.


Under din utbildning kommer du att läsa kurser som är uppbyggda kring bibliotekariens viktigaste uppgifter; att förvärva och tillgängliggöra information av olika slag. Du kommer också att läsa kurser som handlar om hur människor använder och upplever information, kultur och bibliotek. Andra kurser handlar om hur information och dokument kan organiseras och om hur olika bibliotek är uppbyggda och fungerar.

Till nyckelkompetenserna i ett globaliserat informationssamhälle hör förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår kurser som ger dig analytiska och forskningsbaserade redskap. Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva din kandidatuppsats.

Bibliotekshögskolan i Borås har Sveriges största bibliotekarieutbildning och här möter du majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet.

Observera

Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som sportlov eller påsklov. Under våren 2019 planeras två träffar i Borås. Programmets examinerande moment genomförs såväl via en digital lärplattform och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikation mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Kan vi hjälpa dig?