Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Sjuksköterskeutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-91200
Första anmälningsdag: 2018-09-17
Sista anmälningsdag: 2018-10-15
Antal platser: 120
Startar: 2019-01-21
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Du som väljer att utbilda dig till sjuksköterska går en spännande framtid till mötes. Som sjuksköterska befinner du dig i ett arbetsområde i ständig förändring där välutbildad personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och omfattande praktik får du gedigna kunskaper i att möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Innehåll

Under utbildningen studerar du ämnena vårdvetenskap, som är inriktat mot omvårdnad, och medicinsk vetenskap. Du gör också kliniska studier där vårdvetenskap och medicinsk vetenskap kopplas till ett yrkesperspektiv. Dessa studier omfattar vård till barn, vuxna och äldre.

Vårdvetenskap som teoretiskt ämne har en humanvetenskaplig profil med betoning på ett medvetet etiskt patientperspektiv. Existentiella frågor i samband med hälsa, vårdande och lidande är centrala i vården. Ämnet vårdvetenskap utgörs därmed av teorier avseende patientperspektiv samt teorier som är centrala för vårdandet.

En viktig del i utbildningen består av reflektion. Det innebär att du tillsammans med dina studiekamrater får lära och lyssna på andra, kring begrepp som livsvärld, hälsa och lidande, men vi går även igenom patientfall för att du bättre ska få förståelse för vårdprocessen.

Utbildningsplatser för studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås, inom Södra Älvsborg samt i Västra Götalandsregionen.
Utbildningen bedrivs i nära samverkan med Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Alingsås lasarett, primärvården i Älvsborg och kommunal vårdverksamhet. Genom denna samverkan kan du få göra en del av din VFU/praktik vid särskilda utbildningsvårdavdelningar för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS eller vid utbildningsenheter i kommunal vård.

Du har även möjlighet att söka stipendium för att göra praktik utomlands i Norden eller Europa under 3-9 veckor.

Inför VFU/praktik i termin 4 som sker inom den psykiatriska vården behöver man uppvisa registerutdrag från Belastningsregistret hos Polismyndigheten. Mer information om detta ges under utbildningstiden.

Kan vi hjälpa dig?