Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Program VT 2020

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Program (11)

Grundnivå

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Polisprogrammet

Polisprogrammet

Sjuksköterskeutbildning

Avancerad nivå

Magisterprogram i litteraturpedagogik

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation