Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterprogram i litteraturpedagogik

60 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-01013
Första anmälningsdag: 2019-09-16
Antal platser: 35
Startar: 2020-01-20
Slutar: 2022-01-17
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Gillar du att läsa och att prata om böcker med andra? Vill du bli bättre på att analysera litteratur tillsammans med andra eller på egen hand? Då ska du söka magisterprogrammet i litteraturpedagogik vid Högskolan i Borås med start vårterminen 2020! Programmet ger dig fördjupade kunskaper kring hur olika typer av texter kan analyseras, vad läsningen har för betydelse och plats i mediesamhället och hur skönlitterära texter kan användas i olika typer av sammanhang och tilltala olika typer av människor!

Innehåll

Programmet ger fördjupade kunskaper om hur olika typer av texter kan analyseras, vad läsning har för betydelse samt vilken plats läsning och litteratur har i mediesamhället. Praktik och teori möts i programmet genom att det ges möjlighet att prova på, reflektera över och utvärdera olika typer av textsamtal. I programmet ingår även kurser om litteratur i samhället och om berättande i olika medier. I slutet av programmet ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om vetenskapliga förhållningssätt och metoder. Programmet avslutas med en magisteruppsats.

Programmet ger fördjupade kunskaper om hur olika typer av texter kan analyseras, vad läsning har för betydelse samt vilken plats läsning och litteratur har i mediesamhället. Praktik och teori möts i programmet genom att det ges möjlighet att prova på, reflektera över och utvärdera olika typer av textsamtal. I programmet ingår även kurser om litteratur i samhället och om berättande i olika medier. I slutet av programmet ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om vetenskapliga förhållningssätt och metoder. Programmet avslutas med en magisteruppsats.

Observera

Till utbildningen tillämpas alternativt urval baserat på motiveringsbrev. I ditt motivationsbrev ska du skriva fram varför just du ska få en plats på magisterprogrammet i litteraturpedagogik. Brevet ska dels visa varför du är lämpad att gå programmet, dels visa vilka förväntningar du har på programmet i förhållande till din framtida karriär. Följande måste vara tydligt i ditt brev: Dina kontaktuppgifter, d.v.s. namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och ansökningsnummer. Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter. Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på ”Mina sidor” på www.antagning.se senast sista kompletteringsdag. Rekommenderat innehåll: Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är och för din akademiska bakgrund – examen, ämnesinriktning, erfarenhet av vetenskapligt skrivande, t.ex. ett examensarbete. Du ska även beskriva dina arbetslivserfarenheter, som du anser har en relevans för programmet, och din relation till litteraturpedagogiska/litteraturdidaktiska frågor. Du ska också i ditt brev visa på vilket sätt du vill tillämpa dina kunskaper från programmet i en framtida yrkesverksamhet.

Kan vi hjälpa dig?