Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Preparandkurs i matematik

3 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-14993
Första anmälningsdag: 2019-02-20
Sista anmälningsdag: 2019-03-15
Antal platser: 600
Startar: 2019-08-19
Slutar: 2019-08-30
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.
Studietid: Dag

Innehåll

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom del av matematiken som har betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen inom det naturvetenskapliga området. Syftet är också att ge färdigheter i att formulera matematiska tankegångar såväl muntligt som skriftligt.
Kursen fokuserar därför på centrala grundbegrepp såsom, definition, sats, uttryck, likhet, ekvation, ekvivalens och implikation. Inom funktionsläran fokuserar kursen på begreppen definitionsmängd och värdemängd. Övriga begrepp som är av betydelse är faktorisering, kvadratkomplettering och bokstavsalgebra.
Kursen tar avstamp i de fyra räknesätten i algebraiska situationer såväl som i situationer där förenklade omskrivningar krävs, och innehåller numerisk beräkning med decimaltal, rationella tal, procent och potenser. Kursen går vidare med ekvationslösning samt förenkling av uttryck med flera variabler. Grundläggande delar i geometri tas upp. Funktionsläran fokuserar på linjära och kvadratiska funktioner.

Kan vi hjälpa dig?