Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Civilekonomprogrammet

240 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82128
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Antal platser: 90
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Civilekonomprogrammet är en attraktiv utbildning som leder till en spännande och utmanande yrkeskarriär inom redovisning, marknadsföring eller management. Företag vill idag ha skickliga och välutbildade civilekonomer. Därför har vi format vår utbildning i samråd med företag för att leva upp till framtidens behov. Våra studenter har under många år varit efterfrågade på arbetsmarknaden.

Innehåll

Utbildningen är professionsinriktad och syftar till att du, efter avslutade studier, ska ha kvalificerade kunskaper, förmågor och färdigheter inom ekonomiområdet. Detta för att förbereda dig för en kommande yrkeskarriär, eller en forskarutbildning i företagsekonomi, både i Sverige och utomlands. Du utvecklar din förmåga till kommunikativt ledarskap och till att göra etiska bedömningar, vilket hjälper dig att självständigt och på ett ansvarsfullt sätt reflektera och handla i komplexa situationer inom olika affärskulturer.

Du kan välja att specialisera dig inom en av tre inriktningar: redovisning, marknadsföring eller management.

Kan vi hjälpa dig?