Huvudmeny

Examination

Examination genomförs efter eller under kursens gång. Det är ett mått på hur mycket förståelse du har fått för det du har studerat. Hur många examinationer du har på en kurs kan variera.

Några exempel på examinationsformer är:

  • Salstentamen 
  • Hemtentamen 
  • Uppsats 
  • Lab-rapport 

Läs mer om examination.