Huvudmeny

Föreläsare från arbetslivet

Vi strävar efter att alla studenter ska få en bra kontakt med arbetslivet vilket kan skilja mellan de olika utbildningsprogrammen. Det kan handla om att programansvariga bjuder in gästföreläsare för att studenterna ska få ta del av det senaste inom professionen.

På exempelvis vårdutbildningarna arbetar en del av lärarna med jämna mellanrum ute på kliniker, oftast som sjuksköterskor eller som lärare på utbildningsvårdavdelningarna. De håller sig uppdaterade på nya vårdrutiner och den senaste tekniska utrustningen, så att du ska få den mest aktuella kunskapen inom området.

En bra kontakt gäller inte bara för vårdutbildningarna. Har du någon form av bygganknytning i din utbildning ska du boka in Byggpuben i kalendern. Puben anordnas en gång per termin och hit kommer både examinerade studenter och entreprenörer från näringslivet. Du träffar lokala arbetsgivare och får tips på olika projekt du skulle kunna använda som examensarbete. Byggpuben är ett socialt evenemang där du får lära känna de olika företagen i branschen i en avslappnad miljö. Studerar du inom det textila området så anordnas även pubar för studenter och alumner inom området.