Huvudmeny

Mentorskap

På vissa utbildningar har du möjlighet att få en mentor som ger dig stöd, råd och erfarenhet för att maximera dina chanser till jobb.

Studerar du exempelvis till bibliotekarie har du möjlighet att delta i vårt mentorskapsprojekt. Du får träffa en mentor med praktisk erfarenhet från yrket, samtidigt som du lär dig hur branschen och arbetsplatsen fungerar i verkligheten.

Mentorskapet är helt frivilligt och du planerar själv hur du vill att upplägget ska se ut. Allra vanligast är två till tre träffar per termin. När du bestämt dig för att delta i mentorskapsprojektet får du träffa en tidigare student med sin mentor. De berättar om sitt eget upplägg och hur de gick till väga för att samarbetet skulle fungera som bäst.