Huvudmeny

Studier nära verkligheten

På Högskolan i Borås försöker vi alltid anpassa din utbildning till arbetslivet. Då blir det enklare för dig att få jobb.

Eftersom våra utbildningar varierar stort mellan olika branscher och yrkesutövningar fungerar därför anpassningen på olika sätt. Målet är dock alltid att du ska kunna gå direkt in i ditt nya jobb maximalt förberedd. Därför har du alltid en nära kontakt med arbetslivet. Antingen via en mentor, genom föreläsningar, praktik eller studiebesök.

På Byggingenjörsprogrammet får du till exempel träffa yrkesverksamma byggingenjörer som leder projekt och kurser direkt hämtade från arbetslivet. Som blivande webbredaktör utvecklar du webbplatser i samarbete med organisationer och företag. Och på Textilhögskolan arbetar du till exempel med samma utrustning som företagen i textilbranschen själva har i sina maskinparker.

När arbetsuppgifterna på Högskolan i Borås går hand i hand med utmaningarna i näringslivet ökar dina chanser att bli anställd efter examen.