Huvudmeny

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Du kan få anpassat stöd under studietiden om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du bland annat få hjälp med:

  • Inläst kurslitteratur (talböcker)
  • Anteckningsstöd
  • Handledning i studiestrategier
  • Handledning i programvaror och appar
  • Handledning i skrivande
  • Förlängd tid vid tentamen

En del av stödet kräver dokumentation som styrker läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

När du är registrerad student kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd via systemet Nais. Läs mer om hur du ansöker.

Kontakta gärna dyslexipedagogen, för ett samtal om vad det finns för stöd och vad som skulle passa dig. 

Kontakt

Dyslexipedagog
E-post: dyslexipedagog@hb.se