Huvudmeny

Svenska som andraspråk

Har du ett annat modersmål än svenska och känner dig osäker på om dina språkkunskaper räcker till? Då finns det stöd att få! Språkpedagogisk handledning erbjuds alla studenter på Högskolan i Borås som har svenska som andraspråk.

Ta gärna kontakt för att boka ett samtal om vilket stöd som finns och vad som skulle passa dig. Läs mer på på sidan Svenska som andraspråk som finns på vår studentwebb.

Kontakt

Johanna Persson

Johanna Persson, universitetsadjunkt
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se