Huvudmeny

Länkar

Här finns länkar som kan vara användbara för dig som vill läsa mer om att studera med funktionsnedsättning.

Lika villkor vid Högskolan i Borås

Vid Högskolan i Borås sker ett kontinuerligt arbete med Lika villkor. Vid högskolan finns en policy och årligen skapas handlingsplaner för Lika villkor. Inom Lika villkor finns även Rutiner vid kränkande särbehandling av studenter och sökande vid Högskolan i Borås. Läs om högskolans arbete för Lika villkor.