Vanliga stödinsatser vid funktionsnedsättning

Särskilt pedagogiskt stöd

Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd via systemet Nais, men det kan du först göra när du är registrerad student hos oss. Utifrån din ansökan görs en individuell bedömning och du får ett beslut om insats. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, Anita Lindahl alternativt samordnaren för studenter med läs- och skrivsvårigheter, Josefin Skytt

Läs mer om vanliga anpassningar i vår broschyr om Särskilt pedagogiskt stöd (pdf).

Anteckningsstöd

Om du behöver hjälp att anteckna under föreläsningar eller grupparbeten kan någon kurskamrat göra anteckningar åt dig. Kurskamraten får arvode för extraarbete. Alternativt kan du få ett kopieringskort så att du kan kopiera någons anteckningar utan extra kostnad.

Assistans

Du som behöver personlig hjälp under skoltid får assistans som stöd organiserad från högskolan.

Handledning/mentorsstöd

Ibland behövs extra handledning/ mentorsstöd i studierna. Denna insats bedöms av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, Anita Lindahl och beslutas i samråd med den enhet där den aktuella utbildningen är placerad.

Lektör

Du kan få stöd av lektör. Det betyder att någon läser in t.ex. kompendier och stenciler åt dig. Beslut tas av samordnaren.

Inläst kurslitteratur

Du som är i behov av inläst litteratur får utan kostnad låna inläst material och utrustning. Läs mer om inläst litteratur

Utbildningstolk

Du som har en hörselskada eller är döv kan få tolk i undervisningen. Ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, Anita Lindahl i god tid. 

Särskilda arrangemang i undervisningen

Särskilda arrangemang i undervisningen kan till exempel handla om anpassningar vid examinationer, förlängd tentamenstid eller anpassad studiegång. Dessa insatser bedöms av samordnaren och beslut fattas av program/kursansvarig, studierektor alternativt examinator på den del av högskolan dit din utbildning hör.