Huvudmeny

Studenthälsan

Att studera är ofta krävande och att må bra fysiskt och psykiskt är en god grund för att klara studierna. Som student vid Högskolan i Borås har du tillgång till stöd via Studenthälsan.

Studenthälsan arbetar med förebyggande hälsovård och individuella kontakter. Vi erbjuder stöd i olika former t ex genom samtal, viss behandling eller att du deltar i någon av våra gruppverksamheter. Studenthälsan är ett komplement till primärvård, länssjukvård och till kommunens insatser. På Studenthälsan arbetar kurator och sjuksköterska.

Läs mer om Studenthälsan på vår studentwebb.