Huvudmeny

Studentkåren i Borås

Studentkåren arbetar för att du som student ska få en så bra tid som möjligt vid högskolan. Genom evenemang, studiesocial verksamhet och utbildningsbevakning hjälper studentkåren dig att skapa rätt förutsättningar, såväl i studierna som för din fritid.

Studentkåren arrangerar flertalet evenemang varje år för att du som student ska ha något att göra utöver dina studier. Introduktionen för nya studenter kan du delta i som ny student eller fadder.Även studenters förutsättningar för studier, så som arbetsmiljö, ekonomi och bostadssituation bevakas kontinuerligt av studentkåren. Vi bedriver också utbildningsbevakning genom att ha studenter som representerar andra studenter i beredande och beslutande organ på högskolan.

Som medlem i studentkåren tillhör du en sektion; Novitas, Humanitas eller Scientias. Sektionerna är indelade efter utbildningsområde. 

Att vara medlem i Studentkåren i Borås är frivilligt.

För mer information, besök Studentkåren i Borås (extern länk)