Studentkåren i Borås

Studentkåren arrangerar mängder av evenemang varje år för att du som student ska ha något att göra utöver dina studier. Introduktionen för nya studenter kan du delta i som ny student eller som fadder. Även studenters förutsättningar för studier, så som arbetsmiljö, ekonomi och bostadssituation bevakas kontinuerligt av Studentkåren. Studentkåren bedriver också utbildningsbevakning genom att ha studenter som representerar andra studenter i beredande och beslutande organ på högskolan.

Följ oss gärna på Instagram (extern länk) för updates om alla våra evenemang!

Sektioner

Som medlem i Studentkåren tillhör du en sektion; Novitas, Humanitas eller Scientias. Sektionerna är indelade efter utbildningsområde. 

Att vara medlem i Studentkåren i Borås är frivilligt.
För mer information, besök Studentkåren i Borås (extern länk).

Utskott

Under Studentkåren finns utskotten Hållbar student och Studentsport där du som medlem kan engagera dig mer. Kontakta utskotten genom Facebook eller Instagram om du vill veta mer.