Huvudmeny
Matilda Melin

Inspirerande lärare motiverade Matilda

Matilda Melin antar utmaningen att motivera eleverna. Efter några år som florist kom hon på att det var ungdomar hon ville jobba med och bestämde sig för att bli ämneslärare.

Matilda läser till ämneslärare för årskurserna 7-9. Hennes ämnen är svenska, engelska och svenska som andraspråk. Att valet föll på just lärarutbildningen förklarar hon så här:

Matilda Melin
Från: Sandared, men numera bosatt inne i Borås
Utbildning: Ämneslärare för årskurserna 7-9 med inriktning mot svenska, engelska och svenska som andraspråk
Tidigare gjort: Utbildad florist, jobbat utomlands ett halvår 

– Det kan låta som en klyscha, men jag vill arbeta med ungdomar. Att arbeta som lärare gör att man får ett stort inflytande på eleverna. Det är upp till läraren att skapa motivation. Min egen erfarenhet av lärare som inte gjorde det har sporrat mig att bli bättre än dem. Samtidigt har de lärare som stöttat och uppmärksammat mig genom skolgången inspirerat mig att bli lika bra som de var. Sedan underlättar det förstås att det är lätt att få jobb efter utbildningen, med tanke på lärarbristen i hela Sverige.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen i sig är mängden VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som vi har. Vi fick komma ut i verkligheten redan under första terminen och det gjorde att jag tidigt visste om yrket var något jag verkligen ville eller inte ville jobba med.

Var sitter du helst när du pluggar?

– Jag sitter helst i en av datorsalarna i biblioteket. Där det inte är så mycket rörelse. Har man hörlurar så känner man sig ganska isolerad från omvärlden, vilket är bra när man ska skriva.

Pluggar du helst på egen hand eller tillsammans med studiekompisar?

– När jag ska skriva uppsatser eller liknande sitter jag helst själv, men inför tentor och seminarier är det bra att ha någon att diskutera med, för det kan annars lätt bli att man snöar in på något man inte förstår.

Varför blev det studier just vid Högskolan i Borås?

– Jag bodde redan i Borås och ville kunna bo kvar hemma samtidigt som jag studerade. När jag var yngre kunde jag inte komma bort härifrån snabbt nog, men nu tycker jag att Borås är bland de bättre städerna jag varit i. Jag trivs jättebra med att bo här och just nu så vill jag inte bo någon annanstans.

Vad tycker du om högskolan?

– Det är en bra högskola, min utbildning har mycket fokus på praktiskt lärande och oftast är upplägget som sådant att jag har föreläsningar 2-3 gånger i veckan och sedan är det självstudier. Jag är relativt fri att planera min egen tid, vilket är skönt.

Högskolan verkar för hållbar utveckling. Är det något som lyfts fram inom din utbildning?

– Hållbar utveckling var en stor del av vår kursplan under termin 4. Då hade vi allmänna kurser och läste tillsammans med studenterna som ska bli lärare för F-3, 4-6 och fritidshem. Vi gjorde undersökningar och läste om juridiken kring trakasserier och kränkningar.

Vad gör du om tio år?

– Om tio år arbetar jag på en högstadieskola som lärare i engelska och svenska. Jag hoppas också att jag fått möjlighet att bli behörig lärare i biologi.

Har du något tips till blivande studenter?

– Var noggrann med att gå på kursintroduktionerna och om något verkar oklart i kurshandboken så säg till den som är kursansvarig. Man måste dock komma ihåg att högskolan inte är samma sak som gymnasiet, du måste ta mycket eget ansvar för dina studier.

 

Text: Solveig Klug
Foto: Ulrika Göransson

Intervjun gjordes i december 2016.