Huvudmeny
Ikram Haji Hashi

Vård

Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet

Vård- och omsorgsadministration


Avancerad nivå

Barnmorska

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård- och omsorg

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre