Huvudmeny
Anton Sjöblom

Blivande sjuksköterskan Anton väljer yrke med stor variation

Anton Sjöblom är snart färdig med utbildningen till sjuksköterska. Valet av utbildning kom han fram till utifrån att han alltid velat jobba med människor och att det är ett yrke med stor variation.

– Att arbeta med människor är det jag har strävat efter hela tiden, men jag visste inte riktigt på vilket sätt jag ville göra det. Sjuksköterska verkade som ett varierande och givande jobb. Det finns flertalet vidareutbildningar och antalet platser jag kan jobba på känns nästan oändligt. Att få träffa och hjälpa patienter varje dag ger både professionell och personlig utveckling.

Varför valde du att studera på Högskolan i Borås?

– Jag hade hört att högskolans utbildningar var bra, framförallt att sjuksköterskeutbildningen var väldigt bra. Sedan är jag uppvuxen i Borås, så det blev ett självklart val – en bra högskola och nära hem.

Vad tycker du om utbildningen?

– Utbildningen håller hög kvalitet när det gäller kurser och lärare. De motsvarar förväntningarna och får med det som behövs inom kurstiden. För det mesta är studiehandledningarna väldigt utförliga och det är väldigt hjälpande. Klassen är stor, men delas upp i grupper under studietiden, vilket gör att det blir en bra sammanhållning. Roliga inslag i studierna är alla de praktiska övningar som genomförs samt praktiken på sjukhus.

Hur ser en vanlig dag på högskolan ut för dig?

– Just nu skriver jag C-uppsats tillsammans med en kurskamrat, så då är det långa dagar i biblioteket framför datorn. Under utbildningen varierar dagarna mycket. Det kan vara allt från mycket eget arbete med 2-3 föreläsningar i veckan till att vara hela arbetsdagar på sjukhuset när praktiken genomförs.

Anton Sjöblom
Från: Borås
Utbildning: Sjuksköterskeutbildningen, 180 hp
Tidigare gjort: Plåtslageri, kundtjänst, studerat teoretisk filosofi
Fritid: Fysisk aktivitet, spelar handboll, att resa

Vad tycker du om Borås?

– Jag gillar Borås som stad. Det är nära till allt men här finns ändå ett stort utbud. Det är även nära till grönområden, vilket kan saknas i andra större städer.

Och om studentlivet?

– Det finns stora möjligheter till att engagera sig som student, exempelvis i studentkåren, eller att vara med på aktiviteterna som de anordnar. Studentkåren arrangerar en bra introduktion när första terminen börjar, med olika aktiviteter för att stärka banden mellan studenter.

Var sitter du helst och pluggar?

– Helst sitter jag i biblioteket, där finns bra arbetsytor. Där är fräscht och fint och det är nära till mycket kurslitteratur och till andra studenter.

Vad gör du om tio år?

– Oj, jag har många olika planer. En är att ha läst någon av de vidareutbildningar som finns inom sjuksköterskeyrket och att jag fortfarande trivs att jobba som sjuksköterska. Fritidsmässigt så vill jag fortfarande ha ett aktivt liv och ha klarat av den svenska klassikern tills dess.

Vad gjorde du innan du började studera?

– Jag har jobbat med många olika saker, allt från plåtslageri till kundtjänst på telefon. Men jag har aldrig jobbat inom vården innan jag började plugga till sjuksköterska. Jag har även hunnit med att läsa ett halvår teoretisk filosofi på Göteborgs universitet.

Högskolan har som ambition att bli en hållbar högskola och jobbar mycket med hållbar utveckling. Är detta något du märker av i din utbildning?

– Ja, hållbar utveckling har varit något som har följt mig genom alla tre år på högskolan. Vi har läst mycket om hur man ska arbeta för att få en hållbar utveckling, exempelvis både i mängden material man använder vid vården av patienter, men även att vi måste jobba för att kunna förhindra sjukdomar. På högskolan framgår det också hur man kan arbeta för en hållbar utveckling när det gäller användning av material eller sortering av skräp.

Har du något tips till blivande studenter?

– Njut av att vara student, det kan vara jobbigt ibland men det är också en av de roligaste perioderna i ditt liv. Försök att ha framförhållning trots att det kan vara svårt.

 

Text: Solveig Klug
Foto: Ulrika Göransson

Intervjun gjordes i december 2016.