Huvudmeny
Frances Renkel

Frances: en sjuksköterska har många valmöjligheter 


Frances Renkel går andra året på sjuksköterskeprogrammet. Till Borås flyttade hon för att utbildningen hade ett gott rykte. I framtiden drömmer hon om att forska.

– Jag vill jobba med människor. Utbildningen är bred och teoretisk, men också praktisk. Man sitter inte stilla framför datorn och det finns många möjligheter, berättar Frances Renkel.

Frances, som är från Göteborg, hade hört gott om utbildningen i Borås och det blev därför hennes förstahandsval. Det kändes också roligt att byta stad för en period, för att pendla kändes inte aktuellt för henne.

Bra mix av teori och praktik

Innehållet i utbildningen beskriver hon som en bra blandning av vårdvetenskap och medicinsk teori, och den ger en teoretisk förankring som också behövs när man går ut i praktik. Även lärarna är inspirerande med all sin kunskap och sina erfarenheter från verkligheten som de gärna delar med sig av. Hon uppskattar också de seminarier som ges under utbildningen.

– Reflektionsseminarium är ett fantastiskt verktyg där man får lära och lyssna på andra. Man reflekterar över begrepp som; livsvärld, hälsa och lidande, men går även igenom patientfall för att bättre förstå själva vårdprocessen, säger Frances.

Praktik inom flera olika områden

När vi möts är Frances mitt uppe i en praktikperiod. Den är just nu förlagd på en UVA, en utbildningsvårdavdelning, inom psykiatri. Avdelningen väver ihop vårdande med lärande, främst genom reflektion, och tar emot flera studenter åt gången. På avdelningen får hon gå bredvid mentalskötare och sjuksköterskor för att under sju veckor lära sig yrkets olika delar. Tidigare har hon haft praktik på en rehabiliteringsavdelning och längre fram i utbildningen ska hon vara på en somatisk avdelning.

Innan Frances började utbildningen arbetade hon som elevassistent på ett särskolegymnasium och som ledsagare. Under sommaruppehållet på sjuksköterskeprogrammet har hon arbetat som habiliteringspersonal på ett gruppboende för brukare med autism.

Frances, som är nöjd med sitt utbildningsval, rekommenderar utbildningen till blivande studenter, framförallt för att det finns så många valmöjligheter med olika specialistinriktningar om man skulle vilja studera vidare. Samtidigt tillägger hon att man får räkna med att lägga mycket tid på sina studier. Vad det gäller hennes egen framtid så är den ännu inte utstakad, utan hon håller möjligheterna öppna.

– Min plan är att testa på och se vad jag fastnar för. Eventuellt vill jag arbeta med barn, men jag tror att intresset kan förändras under utbildningens gång. I framtiden skulle jag vilja studera vidare. Med en specialistutbildning öppnas nya dörrar även för forskning, avslutar Frances.

Frances Renkel

Ålder: 22
Familj: Sambo
Bostadsort: Borås
Fritid: Umgås med vänner och familj
Särskilt bra på: Ordning och reda

Text och foto: Turid Oom

2015-02-20