Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Svamp i labbet

2017-12-01

Från doktorsavhandling till företag

En ny biologisk process kan ta hand om avfall från industrier, samtidigt som en ny produkt skapas – ett proteinrikt djurfoder baserat på svamp. Ramkumar Nair, nydisputerad forskare vid Swedish Centre for Resource Recovery, utvecklade teknologin under sitt avhandlingsarbete vilket nu har lett till ett nystartsföretag.

Företaget heter Mycorena AB och har fått 200 000 kronor från Chalmers Innovationskontor för att verifiera processen.

Det är en cleantech-process – en process som minskar negativ påverkan på miljön – som ska utvecklas genom att använda ätbar, filamentös (trådbildande) svamp. Ett användningsområde är avfall från sockerindustrin, vilket är ett stort problem till exempel i Indien. Från det avfallet kan företagets process skapa komponenter till fisk- eller djurfoder genom att använda...