Huvudmeny

Forskargrupper

Bioteknik

Det finns inget avfall i världen, utan bara resurser som skapas av naturen.  För ett hållbart samhälle är det nödvändigt att vi återvinner de resurser som finns i avfall och andra restprodukter. Ett sätt att göra detta är att ta hjälp av naturen, d.v.s använda sig av bakterier, svampar och andra mikroorganismer. I samarbete med andra forskargrupper utvecklar därför forskargruppen Bioteknik biologiska metoder för att förädla restprodukter eller annat material till energibärande material som etanol, biogas, vätgas, men också biopolymerer, foder och mat. Läs mer om Bioteknik.

Datormodellering

Datormodelleringsgruppen utvecklar och använder datorprogram för att studera vetenskapliga och tekniska problem. Dessa varierar från beräkningar av miljökemi på molekylnivå till storskaliga (makroskopiska) studier av tekniskt relevanta material t.ex. polymernanokompositer. Läs mer om Datormodellering.

Förbränning och termiska processer

Forskargruppen Förbränning och termiska processer arbetar främst med forskning och utvecklingsfrågor relaterade till förbränning och samförbränning av biomassa och avfall. Bland annat undersöker forskarna hur askan varierar och hur mycket avlagringar som bildas för olika betingelser (till exempel luftöverskott och temperatur). Forskargruppen verkar i samarbetsprojekt med stor industriell relevans. Läs mer om Förbränning och termiska processer.

Polymerteknologi

Forskargruppen Polymerteknologi bedriver projekt som har som mål att utveckla miljömässigt hållbara polymera material från biobaserade råvaror samt avfallströmmar. Plastmaterial, textila fibrer och kompositer studeras. Mål med forskningsprojekten är att hitta nya industriella tillämpningar för de nya materialen, och flera av forskningsprojekten bedrivs i nära samarbete med industriföretag. Läs mer om Polymerteknologi.

Samhällsbyggnad

Forskargruppen Samhällsbyggnad arbetar bland annat med materialfrågor, energianvändning och återvinning. Gruppens forskning utmärker sig genom att bedriva både grund-, tillämpad-, och flervetenskaplig forskning, och har ambitionen att positionera sig inom området samhällsbyggnad i Sverige. Genom en unik laboratoriemiljö och forskarnas kompetens kan goda synergieffekter uppstå mellan forskningsämnena. Läs mer om Samhällsnyggnad.

Resource Management

Effektiv behandling av avfall kräver att det sorteras i fraktioner (plast, papper, metall, mat osv). I Sverige görs denna sortering av de olika användarna (såsom matbutiker, restauranger och hushåll) som skapar avfallet. Det är därför viktigt att förstå varför avfall uppstår överhuvudtaget, och sedan implementerar innovationer för att minska mängden avfall och förbättrar sorteringen.

Detta görs inom Resource Management-gruppen, där användaren och kopplingen mellan användaren och de olika tekniska lösningarna sätts i fokus. Läs mer om Resource Management.